CHXHCN Việt Nam
Chia sẽ
 
Tên CHXHCN Việt Nam 
Email vietnam@bang.vn 
Điện thoại quqwrqr 
Tham gia 28/03/2011 
Bài viết
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

Việt Nam

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho CHXHCN Việt Nam?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử