Nguyễn Phương Linh
Chia sẽ
 
Tên Nguyễn Phương Linh 
Email phuonglinhdxmb@gmail.com 
Điện thoại 0938966148 
Tham gia 09/11/2015 
Bài viết 35 
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Nguyễn Phương Linh?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử