nguyễn kiên
Chia sẽ
 
Tên nguyễn kiên 
Email dapchaichuavo@gmail.com 
Điện thoại 0942451372 
Tham gia 14/12/2015 
Bài viết 60 
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho nguyễn kiên?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử