nguyen vn nghiep
Chia sẽ
 
Tên nguyen vn nghiep 
Email nghiepvtv@yahoo.com 
Điện thoại  
Tham gia 17/11/2011 
Bài viết
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

nguyen vn nghiep

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho nguyen vn nghiep?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử