Tran Nhat Minh
Chia sẽ
 
Tên Tran Nhat Minh 
Email minh8467@gmail.com 
Điện thoại 02862576867 
Tham gia 04/09/2015 
Bài viết
Điểm 420k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

Trung Tâm Kiến Tạo

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Tran Nhat Minh?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử