Nguyễn Dũng
Chia sẽ
 
Tên Nguyễn Dũng 
Email dung151179@gmail.com 
Điện thoại 0932944954 
Tham gia 15/08/2014 
Bài viết 30 
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ
CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Nguyễn Dũng?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd