Đình Niệm
Chia sẽ
 
Tên Đình Niệm 
Email tdniem77@gmail.com 
Điện thoại 0909483360 
Tham gia 13/10/2015 
Bài viết 32 
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Đình Niệm?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử