Diễm Xưa
Chia sẽ
 
Tên Diễm Xưa 
Email novalandcanho@gmail.com 
Điện thoại 0985632147 
Tham gia 21/06/2016 
Bài viết 25 
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Diễm Xưa?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử