Nguyễn Thắm
Chia sẽ
 
Tên Nguyễn Thắm 
Email kd02.daiphong@gmail.com 
Điện thoại 0934663479 
Tham gia 19/02/2016 
Bài viết 40 
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Nguyễn Thắm?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử