Phạm vũ dũng
Chia sẽ
 
Tên Phạm vũ dũng 
Email huyenoctra@gmail.com 
Điện thoại 0988990604 
Tham gia 18/05/2016 
Bài viết 125 
Điểm 500k  [nạp][chuyển]
Cấp độ

CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Phạm vũ dũng?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử