Quy định của pháp luật về sử dụng chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vượt quá giới hạn ch

Nôi dung tư vấn : Theo Luật An toàn thực phẩm, nếu cá nhân hoặc tổ chức vi phạm về thành phần chất độc hại có trong thực phẩm quá mức cho phép, có thể gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí tính mạng con người thì mức xử phạt sẽ như thế nào? Sự phát triển kinh tế - xã hội nâng cao mức sống, thay đổi lối sống và gia tăng nhu cầu sử dụng thực phẩm, ăn uống của người dân hiện nay. Các cơ sở ăn uống với quy mô lớn nhỏ đều được mở ra với những phương thức kinh doanh khác nhau để phục vụ nhu cầu của người dân. Trong đó, có nhiều cơ sở kinh doanh không tuân thủ những quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm ; đã mua và sử dụng những nguyên liệu không rõ nguồn gốc sử dụng những chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vượt quá giới hạn cho phép của cơ quan quản lý nhà nước gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, gia tăng những vụ ngộ độc thức ăn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho người dân, cơ quan quản lý nhà nước đã đưa ra những chế tài xử phạt về sử dụng chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nếu vượt quá giới hạn cho phép, cụ thể: Theo quy định tại Điều 5 về “Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm” Nghị định 115/2018/NĐ-CP cụ thể : 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đối với một trong các hành vi sau đây : a, Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng, trừ vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này; b, Sử dụng phụ gia thực phẩm , chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm; c, Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép; 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng. 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a, Sử dụng phụ gia sản phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép; b, Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 6. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung hình phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 7. Hình thức xử phạt bổ sung : a, Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; b, Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này; c, Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này; d, Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả : a, Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này; b, Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này. Trong mỗi hoạt động kinh doanh, nhà nước đã ban hành quy định về các danh mục những hóa chất cấm sử dụng, chất phụ gia được phép sử dụng, hàm lượng tối đa khi sử dụng các chất phụ gia… Các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm về sử dụng thành phần độc hại quá mức cho phép và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng sẽ bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động kinh doanh sản xuất và có thể bị tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố từ 20-24 tháng tùy vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm.
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử