Nguyễn Thị Ngọc Thẩm
Chia sẽ
 
Tên Nguyễn Thị Ngọc Thẩm 
Email ngoctham13111091@gmail.com 
Điện thoại 0915971948 
Tham gia 19/03/2019 
Bài viết 17 
Điểm liên hệ  [nạp][chuyển]
Cấp độ
CHUYỂN ĐIỂMbạn muốn chuyển điểm bang của bạn cho Nguyễn Thị Ngọc Thẩm?
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử