NẠP ĐIỂM BANG

Bạn phải đăng nhập trước khi nạp điểm vàng vào tài khoản

Thanh toán an toàn bằng NganLuong.vn

Thanh Toán Ngân Lượng 50k Thanh Toán Ngân Lượng 100k Thanh Toán Ngân Lượng 200k Thanh Toán Ngân Lượng 500k

Điểm Vàng dùng để làm gì

  • Dùng để đăng tin VIP
  • Dùng để thiết lập AutoUp tin
  • Dùng để thiết lập Tài khoản VIP tin

Chú ý

  • Mỗi 1 VNĐ nạp vào sẽ được 1 điểm Bang tương ứng
  • Điểm Bang không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc giao dịch
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd