Công ty Luật TNHH TGS

Công ty Luật TNHH TG là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư; tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước; tư vấn sở hữu trí tuệ; tư vấn thực hiện thủ tục cấp giấy phép; tư vấn về lao động; tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp về dân sự bao gồm tranh chấp về ly hôn, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng dân sự, di sản thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết các yêu cầu về dân sự;...
SẢN PHẨM VIPSẢN PHẨM MỚI
Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd
Giấy phép số 45/GXN-TTĐT, ngày 06/06/2011 Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền - Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử