Thành viên:
Nguyễn Thuỳ Linh
 mslinh0605@gmail.com
 334 Tân Hoà Đông, Bình Tân, HCM
 01689457060
hàng tốt gía rẻ
Xe nâng cao 1m6 1000kg Gamlift USA
Xe nâng cao 1m6 1000kg Gamlift USA
[ID: 230178] [xem: 3 - trả lời: 0] [09:08 AM | 07/01/2017]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
9,900,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Cầu dẫn xe container
Cầu dẫn xe container
[ID: 230179] [xem: 6 - trả lời: 0] [09:12 AM | 07/01/2017]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
180,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
XE NÂNG TAY 838x1220mm giá rẻ hàng có sẵn
XE NÂNG TAY 838x1220mm giá rẻ hàng có sẵn
[ID: 230185] [xem: 6 - trả lời: 0] [09:25 AM | 07/01/2017]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
6,600,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
XE NÂNG TAY CÀNG SIÊU DÀI 1600-2000MM
XE NÂNG TAY CÀNG SIÊU DÀI 1600-2000MM
[ID: 230186] [xem: 4 - trả lời: 0] [09:27 AM | 07/01/2017]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
5,200,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng tay cao 1000kg NC1030
Xe nâng tay cao 1000kg NC1030
[ID: 224070] [xem: 47 - trả lời: 0] [14:31 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
16,000,000 VNĐ
14,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng tay gắn cân 2000kg Gamlift E20V
Xe nâng tay gắn cân 2000kg Gamlift E20V
[ID: 224076] [xem: 37 - trả lời: 0] [14:45 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
180,000,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng quay đổ phuy Gamlift HSF35 khuyến mãi cực sốc cuối năm
Xe nâng quay đổ phuy Gamlift HSF35 khuyến mãi cực sốc cuối năm
[ID: 224067] [xem: 37 - trả lời: 0] [14:26 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
16,500,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Thang nâng điện cao 8 mét - 125kg GTWY-S
Thang nâng điện cao 8 mét - 125kg GTWY-S
[ID: 224055] [xem: 49 - trả lời: 0] [14:08 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
89,000,000 VNĐ
72,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng pallet điện thấp 1500kg EPT15N
Xe nâng pallet điện thấp 1500kg EPT15N
[ID: 224056] [xem: 52 - trả lời: 0] [14:11 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
38,000,000 VNĐ
35,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng điện bán tự động 1,5 tấn cao2m BTD10
Xe nâng điện bán tự động 1,5 tấn cao2m BTD10
[ID: 224057] [xem: 48 - trả lời: 0] [14:13 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
350,000,000 VNĐ
30,000,000 VNĐ
Toàn quốc
Xe nâng điện bán tự động 1,5 tấn cao 3m3 BTD1533
Xe nâng điện bán tự động 1,5 tấn cao 3m3 BTD1533
[ID: 224058] [xem: 37 - trả lời: 0] [14:14 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
380,000,000 VNĐ
36,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng bàn 1000kg Gamlift TA100
Xe nâng bàn 1000kg Gamlift TA100
[ID: 224059] [xem: 59 - trả lời: 0] [14:17 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
8,300,000 VNĐ
7,800,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng bàn 800kg nâng cao 1m3 XNB800
Xe nâng bàn 800kg nâng cao 1m3 XNB800
[ID: 224060] [xem: 49 - trả lời: 0] [14:19 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
8,800,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng bàn 750kg nâng cao 1m XNB750
Xe nâng bàn 750kg nâng cao 1m XNB750
[ID: 224062] [xem: 26 - trả lời: 0] [14:21 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
6,800,000 VNĐ
6,600,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng di chuyển phuy Gamlift DP25
Xe nâng di chuyển phuy Gamlift DP25
[ID: 224063] [xem: 44 - trả lời: 0] [14:22 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
4,500,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng quay đổ phuy QDP3514
Xe nâng quay đổ phuy QDP3514
[ID: 224064] [xem: 40 - trả lời: 0] [14:24 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
11,200,000 VNĐ
10,200,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Cẩu thủy lực bằng tay 1000kg DBJ10
Cẩu thủy lực bằng tay 1000kg DBJ10
[ID: 224068] [xem: 45 - trả lời: 0] [14:29 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
4,500,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng tay cao siêu rộng 1500kg NCW1516
Xe nâng tay cao siêu rộng 1500kg NCW1516
[ID: 224071] [xem: 36 - trả lời: 0] [14:34 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
14,300,000 VNĐ
14,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng tay cắt kéo 1500kg Gamlift SLT15
Xe nâng tay cắt kéo 1500kg Gamlift SLT15
[ID: 224072] [xem: 35 - trả lời: 0] [14:37 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
7,800,000 VNĐ
Bình Dương
Xe nâng tay 5000kg NT50M
Xe nâng tay 5000kg NT50M
[ID: 224073] [xem: 38 - trả lời: 0] [14:39 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
9,460,000 VNĐ
8,600,000 VNĐ
Toàn quốc
Xe nâng tay siêu dài LNT20M
Xe nâng tay siêu dài LNT20M
[ID: 224074] [xem: 43 - trả lời: 0] [14:40 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
5,200,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Xe nâng tay siêu rộng RNT20M
Xe nâng tay siêu rộng RNT20M
[ID: 224075] [xem: 34 - trả lời: 0] [14:42 PM | 01/11/2016]
được gởi bởi: Nguyễn Thuỳ Linh
6,600,000 VNĐ
Toàn quốc