Thành viên:
nguyễn sơn thành
 viphoangty@gmail.com
 0902418598
đầu tiên   1    2   »
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K L01047P Giá 17300000
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K L01047P Giá 17300000
[ID: 230270] [xem: 19 - trả lời: 0] [10:18 AM | 09/01/2017]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
17,300,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Dáng Vỏ Nhẫn Kim Cương B5166CW50D 18K 12500000
Kiểu Dáng Vỏ Nhẫn Kim Cương B5166CW50D 18K 12500000
[ID: 230126] [xem: 7 - trả lời: 0] [13:35 PM | 06/01/2017]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
12,500,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Dáng Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5045E
Kiểu Dáng Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5045E
[ID: 229876] [xem: 6 - trả lời: 0] [14:27 PM | 03/01/2017]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
67,600,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213 142800000
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213 142800000
[ID: 229654] [xem: 8 - trả lời: 0] [15:25 PM | 29/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
142,800,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Mẫu Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R7642 34800000
Mẫu Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R7642 34800000
[ID: 229415] [xem: 8 - trả lời: 0] [15:10 PM | 26/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
34,800,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Img Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R92375 32700000
Img Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R92375 32700000
[ID: 229224] [xem: 6 - trả lời: 0] [15:26 PM | 23/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
32,700,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13015 14200000
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13015 14200000
[ID: 228829] [xem: 15 - trả lời: 0] [14:19 PM | 19/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
14,200,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Dáng Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502 21400000
Kiểu Dáng Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502 21400000
[ID: 228566] [xem: 19 - trả lời: 0] [13:57 PM | 15/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
21,400,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Dáng Nhẫn Cưới Kim Cương D10068 26500000
Kiểu Dáng Nhẫn Cưới Kim Cương D10068 26500000
[ID: 228218] [xem: 20 - trả lời: 0] [14:11 PM | 12/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
26,500,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E7410 19300000 VND
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E7410 19300000 VND
[ID: 227921] [xem: 22 - trả lời: 0] [15:45 PM | 08/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
19,300,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834 82900000 VND
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834 82900000 VND
[ID: 227519] [xem: 26 - trả lời: 0] [13:47 PM | 05/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
82,900,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ Nhẫn Nam B102056 31300000 VND
Vỏ Nhẫn Nam B102056 31300000 VND
[ID: 227035] [xem: 29 - trả lời: 0] [13:57 PM | 01/12/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
31,300,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R14955 34500000 VND
Kiểu Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R14955 34500000 VND
[ID: 226694] [xem: 15 - trả lời: 0] [13:35 PM | 28/11/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
34,500,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R7474 117900000 VND
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R7474 117900000 VND
[ID: 226305] [xem: 22 - trả lời: 0] [10:35 AM | 24/11/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
117,900,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186 18K Giá 53800000
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186 18K Giá 53800000
[ID: 225833] [xem: 32 - trả lời: 0] [13:37 PM | 19/11/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
53,800,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ nhẫn đính hôn 18K BD5045E Giá 66100000
Vỏ nhẫn đính hôn 18K BD5045E Giá 66100000
[ID: 225527] [xem: 36 - trả lời: 0] [15:18 PM | 16/11/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
66,100,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Nhẫn Cưới Kim Cương D10068 18K Giá 25900000
Kiểu Nhẫn Cưới Kim Cương D10068 18K Giá 25900000
[ID: 225240] [xem: 64 - trả lời: 0] [15:37 PM | 14/11/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
25,900,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439 18K Giá 8300000
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439 18K Giá 8300000
[ID: 224566] [xem: 41 - trả lời: 0] [14:34 PM | 07/11/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
8,300,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A 18K Giá 25800000
Kiểu Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A 18K Giá 25800000
[ID: 224143] [xem: 47 - trả lời: 0] [15:23 PM | 02/11/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
25,800,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng BD2749 Giá 35500000
Kiểu Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng BD2749 Giá 35500000
[ID: 223827] [xem: 52 - trả lời: 0] [14:37 PM | 28/10/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
35,500,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2899 Giá 87700000
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2899 Giá 87700000
[ID: 223628] [xem: 41 - trả lời: 0] [14:45 PM | 26/10/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
87,700,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng R18353 18K Giá 23600000
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng R18353 18K Giá 23600000
[ID: 223351] [xem: 41 - trả lời: 0] [13:45 PM | 24/10/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
23,600,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu nhẫn kim cương B102657 Giá 30700000
Kiểu nhẫn kim cương B102657 Giá 30700000
[ID: 223075] [xem: 55 - trả lời: 0] [13:33 PM | 21/10/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
30,700,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng B5079E Giá 23000000
Kiểu Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng B5079E Giá 23000000
[ID: 222841] [xem: 31 - trả lời: 0] [09:26 AM | 19/10/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
23,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10278 Giá 15200000
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10278 Giá 15200000
[ID: 222631] [xem: 40 - trả lời: 0] [10:37 AM | 17/10/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
15,200,000 VNĐ
Toàn quốc
Những kiểu nhẫn cưới cầu hôn năm 2016
Những kiểu nhẫn cưới cầu hôn năm 2016
[ID: 218537] [xem: 102 - trả lời: 0] [09:16 AM | 29/08/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
14,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Mẫu nhẫn cưới đẹp và rẻ cổ điển
Mẫu nhẫn cưới đẹp và rẻ cổ điển
[ID: 217593] [xem: 56 - trả lời: 0] [10:28 AM | 18/08/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
15,000,000 VNĐ
13,500,000 VNĐ
Toàn quốc
Kinh nghiệm chọn nhẫn cưới cao cấp
Kinh nghiệm chọn nhẫn cưới cao cấp
[ID: 217337] [xem: 142 - trả lời: 0] [13:40 PM | 15/08/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
15,000,000 VNĐ
13,500,000 VNĐ
Toàn quốc
Các loại nhẫn cưới từ kim cương nhân tạo
Các loại nhẫn cưới từ kim cương nhân tạo
[ID: 216948] [xem: 56 - trả lời: 0] [13:49 PM | 11/08/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
25,000,000 VNĐ
Toàn quốc
Nhẫn cưới trao tay sánh duyên hạnh phúc
Nhẫn cưới trao tay sánh duyên hạnh phúc
[ID: 216742] [xem: 36 - trả lời: 0] [13:41 PM | 09/08/2016]
được gởi bởi: nguyễn sơn thành
17,600,000 VNĐ
Toàn quốc
đầu tiên   1    2   »